Garanti

Garanti?

 

Hvis du benytter dig af el-virksomheder, der er medlem af TEKNIQ, er du dækket ind af TEKNIQ'S garantiordning.

 

Dét giver dig tryghed som kunde.

 

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms. Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen.

 

Copyright @ All rights reserved